chronische acute stress

Het Effect Van Chronische Stress En Acute Stress

Geen leven zonder stress, zoveel is wel duidelijk. Maar waarom is de een veel stressgevoeliger dan de ander? En waarom ontstaan sommige stresskippen al in de dop? Alles wat je altijd al wilde weten over stress, maar waarvoor je te druk was om het te vragen.

Waarom schiet de een snel in de stress en de ander helemaal niet?

We zijn al laat voor een belangrijke afspraak en lopen vervolgens hopeloos vast in de file. We krijgen meer verantwoordelijkheden op het werk, waardoor onze to do-lijst elke dag harder groeit dan krimpt. Naast een drukke baan worden we geconfronteerd met de zorg voor een demente ouder. Stress!

Sinds de introductie ervan in de jaren veertig van de vorige eeuw is het begrip stress zo gemeengoed geworden, dat iedereen intuïtief begrijpt wat het inhoudt. Toch kan de wetenschap het nauwelijks eens worden over een bevredigende definitie. Daardoor maken veel onderzoekers zich er schaamteloos van af door stress te omschrijven als ‘omstandigheden die de meeste mensen stressvol zouden vinden’.

Die definitie kan scherper. Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als de reactie op een bedreigende situatie. Maar wat is bedreigend? Grotduiken of een lezing houden voor vijfhonderd mensen is voor de een ontspanning of een interessante uitdaging, voor de ander een regelrechte nachtmerrie. Of iets stressvol is, hangt volgens psychologen dan ook af van de vraag hoe iemand een situatie inschat – is dit schadelijk/bedreigend of niet? – én van de middelen waarover iemand beschikt om met de situatie om te gaan.

stressmanagement.be/luc_swinnen_stress_management-nieuws.asp?rubriekID=JRPMRMLRM&taal=nl_____psychologiemagazine.nl/artikel/wat-doet-stress-met-ons-lichaam-en-brein/#

Share:

Geef een reactie